Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, cháy rừng; bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững cân bằng sinh thái, ngày 08/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 6151/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ngay các biện pháp quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng như:
          - Thực hiện có hiệu quả Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.
- Chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 1566/CĐ-BNN-TCTL ngày 22/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức đến mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; biểu dương, phát huy các nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa gương tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư.
- Các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng; các Sở, ban, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng xảy ra.
- Triển khai các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.
- Xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với các đối tượng cố ý gây cháy rừng; các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của các chủ rừng, cơ quan, đơn vị mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả và khi có cháy rừng xảy ra, không tổ chức chữa cháy kịp thời.
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về UBND tỉnh và Cục Kiểm lâm theo số điện thoại 0986.668.333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết./.
Chi tiết Công văn số 6151/UBND-KT ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn tại đây.

Tác giả bài viết: Minh Diễn