Tập huấn chuyển giao phần mềm TMV.LIS và vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong thời gian 3 ngày (từ ngày 8/5/2020 đến ngày 10/5/2020), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công ty Cổ phần Thông tin Địa lý EK và Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 tổ chức khai mạc lớp tập huấn chuyển giao phần mềm TMV.LIS và vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.
Tham dự tập huấn có đại diện các đơn vị: Phòng Đất đai; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố; công chức địa chính các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Chương trình tập huấn gồm 02 nội dung, theo đó trong ngày 08/5/2020 các học viên tham gia tập huấn đã được nghe đại diện Công ty Cổ phần thông tin Địa lý EK hướng dẫn và chuyển giao các phân hệ phần mềm TMV.LIS được nâng cấp, mở rộng gồm: Phân hệ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân hệ Thống kê – kiểm kê; phân hệ Giá đất; các chức năng cấp của Phần mềm cơ sở dữ liệu địa chính. Trong 02 ngày 09/5/2020 và 10/5/2020 đại diện Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 hướng dẫn các học viên các nội dung vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn như: Cài đặt phần mềm TMV.LIS 2.0 và MicroStation V8i; tổng quan hệ thống TMV.LIS 2.0; phân hệ tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai; sử dụng phần mềm MicroStation V8i; thực hiện quy trình kê khai đăng ký, xét duyệt cấp giấy chứng nhận trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cấp xã thuộc huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn.
Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên đã nắm bắt được cách vận hành của phần mềm và sử dụng phần mềm để phục vụ công tác quản lý đất đai, hỗ trợ vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời các thảo luận về phần mềm cũng được đưa ra trao đổi sôi nổi. Các góp ý về việc nâng cấp và cấu hình phần mềm sao cho phù hợp hơn với nghiệp vụ của các đơn vị cũng đã được ghi nhận./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn