Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 17/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm nghiên cứu địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Bắc Kạn tại Hội trường Sở.
Dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Môi trường, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (Đối với các cán bộ Phòng TN&MT các huyện, thành phố).
Bắc Kạn là một tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, là nơi có sự phân hóa đa dạng về địa hình và các kiểu hệ sinh thái. Theo kết quả điều tra về ĐDSH năm 2015, tỉnh Bắc Kạn có 05 hệ sinh thái khác nhau là nơi cư trú của 1.792 loài thực vật, 84 loài thú, 314 loài chim, 69 loài lưỡng cư - bò sát, 1.091 loài côn trùng, 109 loài cá… Đặc biệt, xác định được 213 loài động, thực vật quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao. Tính ĐDSH cao đã giúp nâng cao sinh kế cho người dân từ đó nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa đã thoát khỏi đói nghèo. Nhằm bảo tồn những giá trị tài nguyên thiên nhiên sẵn có, tỉnh Bắc Kạn đã sớm quan tâm đến các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ giai đoạn 2012 – 2020; Điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học năm 2015; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng năm 2019;….
Được sự quan tâm của UBND tỉnh, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn”, qua đó, đã xây dựng được phần mềm quản lý dữ liệu môi trường của tỉnh, xây dựng được bộ CSDL quản lý về dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường với 06 nhóm chức năng chính. Để việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử một cách tập trung và đồng bộ, trên cùng 1 nền tảng, năm 2021, Sở TN&MT chủ trương thực hiện Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở tiếp tục mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin, CSDL môi trường nhằm hình thành hệ sinh thái TN&MT điện tử đồng bộ và thống nhất.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại buổi tập huấn, học viên đã được nghe giảng viên Trung tâm nghiên cứu địa tin học – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin CSDL đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn qua địa chỉ: http://moitruong.backan.gov.vn:88/ddsh/. Hệ thống CSDL đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn cung cấp thông tin về các loài động vật, thực vật và nguồn GEN hiện có trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về bảo tồn ĐDSH, góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận hệ thống CSDL về ĐDSH, nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH của tỉnh. Giao diện trực quan, người sử dụng dễ dàng thao tác trực tiếp trên các thiết bị có kết nối internet (Smartphone, Ipad, máy vi tính). CSDL trực tuyến bao gồm dữ liệu không gian (bản đồ) và dữ liệu thuộc tính về đa dạng sinh học, thuận tiện cho việc tra cứu, thống kê số liệu. Người dùng có thể theo dõi các loài sinh vật xuất hiện tại địa phương, các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại địa phương, đồng thời liên hệ với cơ quan quản lý khi có thông tin liên quan đến công tác bảo tồn ĐDSH.

Hướng dẫn sử dụng các phân hệ trong Hệ thống
Hệ thống CSDL ĐDSH tỉnh Bắc Kạn được đưa vào vận hành, sử dụng sẽ thể hiện được sự phân bố của các kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật trong không gian, đặc biệt xác định được sự phân bố của các loài sinh vật đặc hữu, quý hiếm có giá trị bảo tồn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về bảo tồn ĐDSH, góp phần giúp người dân bản địa dễ dàng tiếp cận với hệ thống CSDL về ĐDSH, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn ĐDSH của tỉnh. Bên cạnh đó, đây sẽ là dữ liệu quan trọng hoàn thiện CSDL quốc gia về ĐDSH, là cơ sở cho các nghiên cứu khoa học về bảo tồn ĐDSH của tỉnh và cả nước, đồng thời là cơ sở quan trọng phục vụ cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn tới./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu