Tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Biển đổi khí hậu là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Biến đổi khí hậu đã và đang làm cho thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ, hạn hán xảy ra thường xuyên, nước ngọt khan hiếm, năng suất nông nghiệp giảm, các hệ sinh thái bị phá vỡ và bệnh tật gia tăng.. Xác định mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong 02 ngày 20-21/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn và Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn phối hợp với Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (ADC) – Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Nguyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Các thành viên Ban chỉ đạo kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn; Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã; Đại diện Hội nông dân, Hội phụ nữ 02 huyện: Na Rỳ và Ba Bể.

Các đại biểu tham dự tập huấn
Trong khóa tập huấn, học viên đã được cung cấp những thông tin tổng quan về Biến đổi khí hậu ở Bắc Kạn và ở Việt Nam; Kịch bản Biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn; Nguyên nhân của Biến đổi khí hậu, nguồn gốc nhà kính; Tác động của Biến đổi khí hậu; Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương; Rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; Các giải pháp ứng phó với thiên tai và Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.
 

Toàn cảnh Hội nghị
Khóa tập huấn này đã giúp cho cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nâng cao kiến thức về Biến đổi khí hậu, nghiệp vụ bảo vệ môi trường, thấy được sự ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên đến tài nguyên thiên nhiên và tác động tiêu cực của nó đến hoạt động của hệ thống kinh tế - xã hội cũng như sức khỏe và lợi ích của con người. Đồng thời, nắm được các giải pháp ứng phó kịp thời, đề ra các hoạt động nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để từ đó phổ biến trong cộng đồng, có những việc làm, hành động thiết thực nhất nhằm giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường./.
 
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn