Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng Khau Trạt, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Chiều ngày 07/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng Khau Trạt, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.
Tham dự cuộc họp có ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp; các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 584/QĐ-STNMT ngày 30/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới; Lãnh đạo UBND xã Bình Văn; Hợp tác xã Thắng lợi (Chủ dự án); Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng Khau Trạt, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện Hợp tác xã Thắng lợi – Chủ dự án thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
Tại cuộc họp đại diện Hợp tác xã Thắng lợi – Chủ dự án đã thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; đồng thời cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai thực hiện dự án như: Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động; giảm thiểu các tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, đóng cửa mỏ; khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu kỹ thuật khác; khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án..

Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia ý kiến, góp ý với dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng Khau Trạt, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.
          Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, Hợp tác xã Thắng Lợi đã tiếp thu và phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của Hội đồng thẩm định.
          Kết thúc cuộc họp, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng Khau Trạt, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở đơn vị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn