Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh Họp thẩm định

Toàn cảnh Họp thẩm định

Trong 02 ngày 29-30/11/2021, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
Tham dự họp có: Đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì; các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn); Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố.

Đại diện UBND huyện Na Rì, thông qua dự thảo kế hoạch sử dụng đất của huyện Na Rì năm 2022
Tại cuộc họp, đại diện UBND các huyện, thành phố đã thông qua dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố gồm: Huyện Chợ Đồn, huyện Pác Nặm, huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới, huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn.

Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia ý kiến
Tiếp đó, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia ý kiến, bổ sung cho kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố. Đồng thời cũng đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố để đạt hiệu quả hơn.

Toàn cảnh Họp thẩm định
Kết thúc cuộc họp, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố gồm: huyện Chợ Đồn, huyện Pác Nặm, huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới, huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn. Tuy nhiên, còn một số nội dung cần phải được chỉnh sửa, bổ sung thêm. Thay mặt Hội đồng thẩm định Đồng chí Nông Ngọc Duyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, thành phố để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn