Thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá

Thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá
Nhằm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và quần chúng đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 18/5/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2190/UBND-KGVX Về việc Thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá.
Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày thế giới không thuốc lá. Bộ Y tế tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5 hàng năm. Ngày thế giới không thuốc lá năm 2017 có chủ đề «Thuốc lá – mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia». Để thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan truyền thông, báo chí, các địa phương trên địa bàn tỉnh:
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nội dung truyền thông tập trung vào các nội dung: Quy định cấm thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, các nơi làm việc trong nhà của nhà hàng, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các mô hình, tấm gương cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.
- Thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường.
2. Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ:
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;
- Tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành, treo băng zôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (có nội dung gửi kèm để các đơn vị tham khảo và lựa chọn cho phù hợp) ;
- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị;
- Đưa quy định về hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước;
- Lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá;
- Xem xét việc không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (như cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại các khách sạn, nhà hàng…);
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;
- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; lồng ghép việc kiểm tra tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn quản lý, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức biển báo cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, trách nhiệm của người đứng đầu và xử phạt nghiêm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định xử phạt khác có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Theo đó, với những nội dung trên, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện; báo cáo kết quả gửi về Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trước ngày 05/6/2017 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế./.
Chi tiết Công văn số 2190/UBND-KGVX tại đây./.
 
 

Tác giả bài viết: Hoài Thu