Tỉnh Bắc Kạn được lựa chọn tổ chức Lễ mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2011

Năm 2011 được Liên Hợp quốc chọn là năm Quốc tế về rừng với mục tiêu chính là thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng.
Là tỉnh có thế mạnh về rừng với độ che phủ cao, nhiều di sản và nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cần được bảo vệ, đặc biệt là hồ Ba Bể, Bắc Kạn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đăng cai tổ chức Lễ mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2011 (ngày 5/6/2011).
Đây là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để tổ chức tốt hoạt động này, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Ba Bể, Tỉnh đoàn và các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung hoạt động của Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Môi trường thế giới năm 2011./.

Tác giả bài viết: Bích Huệ (Văn phòng UBND tỉnh)