Tổng cục Môi trường với sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn họp bàn triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Để kiểm tra việc triển khai các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu năm 2009 và chuẩn bị các nội dung cho phiên họp “Doanh nghiệp, doanh nhân với sông Cầu - Việt Nam”, lễ bàn giao Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Ngày 23/6/2010, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về tình hình triển khai Đề án sông Cầu trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng cục Môi trường có Ông Nguyễn Thế Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ông Nguyễn Hoài Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường kiêm Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có Ông Trần Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Hoàng Bế Binh - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường và các đại biểu thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn.
Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kết luận tại phiên họp lần thứ năm của Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu và tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Sau khi nghe báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng đã ghi nhận những kết quả của tỉnh Bắc Kạn thời gian vừa qua và có ý kiến đề nghị: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sông Cầu; chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thực hiện đúng nội dung Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; xác định tải lượng, vị trí các nguồn ô nhiễm chính trên địa bàn, các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh và các nội dung cần bàn để giải quyết trong các cuộc họp Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã  hội hoá bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức tới người dân, cộng đồng và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường; triển khai đề án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ, phục hồi rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: Nguyễn Nhung