Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nông Văn Kỳ - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nông Văn Kỳ - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn trang trọng tổ chức Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nông Văn Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Dự buổi Trao tặng có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Minh, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Nông Văn Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tại Hội trường Sở.
Đồng chí Nông Văn Kỳ đã có 33 năm công tác, trong quá trình công tác đồng giữ nhiều trọng trách như: Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Na Rì; Chủ tịch UBND huyện Na Rì; Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ huyện Chợ Mới; Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Ngày 01/11/2020, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt, khi được tổ chức phân công giao nhiệm vụ ở các vị trí lãnh đạo, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng chí luôn coi trọng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thể hiện ở kết quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm của đơn vị. Nhiều năm liền đồng chí đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn; 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2014, đồng chí được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tại Quyết định số 1571/QĐ-CTN ngày 15/7/2014 "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013".
Tiếp đó, đồng chí Hoàng Minh, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh được uỷ quyền của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định số 320/QĐ-CTN ngày 16/3/2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nông Văn Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn "Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".
Đ/c Hoàng Minh, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh công bố Quyết định
Sau khi công bố Quyết định, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nông Văn Kỳ, đồng thời, chúc mừng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý và khẳng định “Huân chương Lao động mà đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay là sự đánh giá và ghi nhận sự cống hiến của đồng chí cho Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phó Chủ tịch Ủy ban mong muốn, tuy đã về nghỉ chế độ, đồng chí Nông Văn Kỳ sẽ luôn phát huy phẩm chất, đạo đức lối sống của người cán bộ đảng viên, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ngành TN&MT noi theo.Đ/c  Đỗ Thị Minh Hoa gắn Huy hiệu và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đ/c Nông Văn Kỳ, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn


Đ/c Nông Văn Kỳ phát biểu tại buổi Trao tặng


Các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chúc mừng đ/c Nông Văn Kỳ

Phát biểu cảm tưởng, đồng chí Nông Văn Kỳ chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo UBND tinh, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đối với cá nhân đồng chí. Đồng chí Nông Văn Kỳ khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất, phát huy giá trị tốt đẹp, truyền thống của người công chức, trách nhiệm của người Đảng viên khi về nghỉ chế độ./.


Tác giả bài viết: Hoài Thu