Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Pác Nặm và huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh Hội nghị tại UBND huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Toàn cảnh Hội nghị tại UBND huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 72/KH-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ngày 02/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Pác Nặm và tại huyện Ba Bể.
Dự và chủ trì hội nghị có ông Nông Ngọc Duyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tham dự Hội nghị về phía UBND huyện Ba Bể có ông Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện; về phía UBND huyện Pác Nặm có ông Ma Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo và công chức địa chính các xã, thị trấn thuộc huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm; đại diện Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn; đại diện đơn vị tư vấn thi công; đại diện đơn vị kiểm tra nghiệm thu; đại diện Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị tại UBND huyện Pác Nặm
  Tại Hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến, triển khai một số nội dung chính của Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm và thông qua kế hoạch thực hiện. Mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, Pác Nặm là thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thông nhất bằng công nghệ số để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai; thực hiện quản lý đất đai có nề nếp, ổn định, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng, minh bạch trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Theo đó khối lượng công việc để thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Ba Bể và Pác Nặm gồm: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ tỷ lệ 1/1.000; tiếp biên bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 với bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000. Đăng ký đất đai. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã. Tích hợp dữ liệu đất đai vào hệ thống. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm.

Toàn cảnh Hội nghị tại UBND huyện Ba Bể
Tham gia Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận để triển khai thực hiện Kế hoạch Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 02 huyện: Ba Bể và Pác Nặm  theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra.

Ông Nông Ngọc Duyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nông Ngọc Duyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa thiết thực để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tư vấn thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra; đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Đại diện Sở TN&MT triển khai một số nội dung chính của Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể
Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Ba Bề và huyện Pác Nặm sau khi được thiết lập, xây dựng hoàn thành sẽ là giải pháp, công cụ hữu hiệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; phát triển giá trị gia tăng của sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, giảm chi phí đo đạc, chỉnh lý biến động theo định kỳ; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng, minh bạch trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; là tài liệu phục vụ cho việc hoạch định chính sách và cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, các nhu cầu khác của xã hội và cộng đồng; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc lưu trữ, bảo quản, khai thác thông tin đất đai lâu dài và hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn