Trung đội dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tham gia huấn luyện năm 2016

Ông Nông Văn Kỳ - Giám đốc Sở chúc mừng Trung đội dân quân tự vệ Sở TN&MT đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện

Ông Nông Văn Kỳ - Giám đốc Sở chúc mừng Trung đội dân quân tự vệ Sở TN&MT đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện

Ngày 19/4/2016 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2016 Đợt 1 cho 08 Trung đội thuộc các Sở ban ngành từ ngày 19/4 đến ngày 26/4/2016. Tham gia khóa huấn luyện, Trung đội Sở Tài nguyên và Môi trường có 17 chiến sĩ.
Trong phần giáo dục chính trị-pháp luật, các chiến sĩ tự vệ được trang bị nội dung cơ bản pháp luật về Dân quân tự vệ; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần huấn luyện quân sự gồm các nội dung: Binh khí và quy tắc bắn (Súng trường K63); Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh (lựu đạn, thuốc nổ); tiểu đội tự vệ chiến đấu. Kết thúc khóa huấn luyện bằng thực hành bắn đạn thật và ném lựu đạn.
Kết quả kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn của các Chiến sĩ tự vệ Trung đội Sở Tài nguyên và Môi trường khóa huấn luyện năm 2016: Kiểm tra bắn đạn thật: 95 % chiến sỹ đạt loại khá, giỏi; 5 % chiến sỹ đạt yêu cầu; Kiểm tra ném lựu đạn: 100% chiến sĩ đạt khá, giỏi.
Khóa Huấn luyện Dân quân tự vệ hàng năm đã góp phần giúp lực lượng tự vệ của các cơ quan, đơn vị nắm rõ vị trí nhiệm vụ của tự vệ trong tình hình mới. Nắm chắc những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ đồng thời kết hợp tốt giữa huấn luyện và rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi chiến sĩ tự vệ./.
 
Ông Nông Văn Kỳ - Giám đốc Sở chúc mừng Trung đội dân quân tự vệ Sở TN&MT đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện

Tác giả bài viết: Hoài Thu