Trung đội dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tham gia huấn luyện năm 2020

Trung đội dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tham gia huấn luyện năm 2020
Trong các ngày từ 08/6/2020 đến ngày 16/6/2020 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) năm 2020 Đợt 5 cho 06 Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.
Trung đội DQTV Sở Tài nguyên và Môi trường có 14 chiến sỹ tham gia khóa huấn luyện tại thao trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.
Trong phần giáo dục chính trị-pháp luật, các chiến sỹ tự vệ được Chính trị viên Ban CHQS sự Sở TNMT phổ biến, trang bị nội dung cơ bản pháp luật về 06 bài giảng: (1) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; (2) Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; (3) Chiến lực “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; (4) Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; (5) Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; (6) Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
Phần huấn luyện quân sự do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách gồm các nội dung: Điều lệnh đội ngũ; ném lựu đạn; binh khí và quy tắc bắn súng, tập bắn súng trường K63; tổ DQTV bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn; tổ DQTV đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn; tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu phục kích.

 
 
Các Chiến sỹ dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia khóa huấn luyện

Kết thúc khóa huấn luyện bằng thực hành bắn đạn thật; kiểm tra đội hình đội ngũ, tháo lắp súng. Kết quả huấn luyện quân sự và chính trị pháp luật các chiến sỹ đều đạt trở lên, trong đó có nhiều chiến sỹ đạt loại giỏi.


Các chiến sỹ dân quân tự vệ trong buổi học chính trị và thực hành tháo lắp súng
Khóa Huấn luyện Dân quân tự vệ hàng năm đã góp phần giúp lực lượng tự vệ của các cơ quan, đơn vị nắm rõ vị trí nhiệm vụ của tự vệ trong tình hình mới. Nắm chắc những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ đồng thời kết hợp tốt giữa huấn luyện và rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi chiến sĩ tự vệ./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu