Trung đội dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tham gia huấn luyện năm 2021

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở và các chiến sỹ tự vệ

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở và các chiến sỹ tự vệ

Trong các ngày từ 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021 Đợt 1 cho 05 Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. Trung đội DQTV Sở Tài nguyên và Môi trường có 11 chiến sỹ tham gia khóa huấn luyện tại thao trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.
Trong phần giáo dục chính trị-pháp luật, các chiến sỹ tự vệ được Chính trị viên Ban CHQS sự Sở TNMT phổ biến, trang bị nội dung cơ bản pháp luật về 06 bài giảng: (1) Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; (2) Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (3) Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; (4) Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; (5) Chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; (6) Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.


Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở và các chiến sỹ tự vệ trong buổi giáo dục chính trị - pháp luật
Phần huấn luyện quân sự do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách gồm các nội dung: Binh khí và quy tắc bắn súng tiểu liên AK; khám súng, đặt súng, lấy súng; mang, đeo, treo, xuống súng; bơi ếch, trườn sấp, ứng dụng, vũ trang; động tác bắn súng tiểu liên AK (xoay vòng tháo lắp súng tiểu liên AK); tập bắn súng tiểu liên AK bài 1 (xoay vòng tháo lắp súng tiểu liên AK); tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu tập kích ở địa hình rừng núi; hiểu biết chung về thuốc nổ và một số phương tiện gây nổ; Dân quân tự vệ chiến đấu bám trụ; Chắp nối đồ dùng gây nổ thường; gói buộc lượng nổ.
Kết thúc khóa huấn luyện bằng thực hành bắn đạn thật; kiểm tra đội hình đội ngũ, tháo lắp súng. Kết quả huấn luyện quân sự và chính trị pháp luật các chiến sỹ đều đạt trở lên, trong đó có nhiều chiến sỹ đạt loại khá, giỏi.


Các Chiến sỹ dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia khóa huấn luyện tại thao trường
Khóa Huấn luyện Dân quân tự vệ hàng năm đã góp phần giúp lực lượng tự vệ của các cơ quan, đơn vị nắm rõ vị trí nhiệm vụ của tự vệ trong tình hình mới. Nắm chắc những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ đồng thời kết hợp tốt giữa huấn luyện và rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi chiến sĩ tự vệ./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu