Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 28/02/2020, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Viện– Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn Sở; Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cùng toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ Công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế làm việc. Năm 2019, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ được giao, có sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở và tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của Lãnh đạo đơn vị, viên chức, người lao động trong năm đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Bắc Kạn; giám sát, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì; quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2019; tổng hợp số liệu bộ chỉ thị môi trường năm 2019; điều tra khảo sát xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019; xử lý ô nhiễm khu vực trâu bò chết tại thôn Nà Kéo, xã Thượng Quang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ngoài các nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động tạo thêm việc làm góp phần ổn định đời, nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động như: Thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 cho 08 huyện, thành phố; thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng 12 công trình; định giá đất 17 công trình; thực hiện tư vấn lĩnh vực môi trường 20 công trình … Kết quả phân loại năm 2019, tập thể Trung tâm Kỹ thuật TN&MT đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 90% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với kết quả đạt được, bên cạnh đó Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Trụ sở làm việc chật hẹp; kinh phí hoạt động của đơn vị gặp khó khăn do việc thanh quyết toán của các chủ đầu tư còn chậm…

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp về các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Đ/c Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc sở - Chủ tịch Công đoàn Sở phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc sở - Chủ tịch Công đoàn Sở đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trong năm 2019; đồng chí cũng chia sẻ khó khăn với lãnh đạo đơn vị; đồng chí yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động; tích cực tham mưu, đề xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Đ/c Bế Đức Dương – Giám đốc Trung tâm trao Giấy khen cho các cá nhân thuộc đơn vị

         Cũng tại Hội nghị, đơn vị đã công bố quyết định thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết thúc Hội nghị đồng chí Bế Đức Dương - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu