Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

Để các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2017, ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2356/UBND-KGVX V/v tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2017.
Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 là “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi trao truyền những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, khẳng định tầm quan trọng của chủ đề bữa cơm gia đình trong gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình. Đồng thời, giáo dục cho các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình, từ đó giáo dục trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Theo đó, ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tấn báo chí, truyền thông đại chúng; căng treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng và nơi đông dân cư; tổ chức hội thi, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2017, trong đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào đúng ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17h00 -19h00, ngày 28/6/2017.
Với nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 10/7/2017.
Các thông điệp truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam năm 2017
- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.
- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình.
- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.
- Hạnh phúc Gia đình: Yêu thương và Chia sẻ./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu