Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hủy bỏ việc công nhận kết quả trúng giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ) của Công ty Cổ phần ATK Việt

Khu đất đất trụ sở Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ), tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Khu đất đất trụ sở Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ), tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 về việc đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ) tại tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn (Nay là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường) đã ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên.

Khu đất đất tr s Trung tâm truyn thông, tư vn và cơ s d liu dân cư thành ph Bc Kn (cũ), tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần ATK Việt, địa chỉ trụ sở chính số nhà 85, tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đất thương mại dịch vụ tại đô thị khu đất trụ sở Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ), với số tiền trúng đấu giá là 152.000.000 đồng/năm, thời gian thuê đất là 50 năm; vị trí khu đất thuộc tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; diện tích khu đất 1.426,6 m2 ; mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Điểm sơ chế, bảo quản, giới thiệu, tiêu thụ nông sản). Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ). Sau đó, Cục thuế tỉnh có Thông báo số 84/TB-CT về việc nộp tiền thuê đất của đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất trên của Công ty Cổ phần ATK Việt. Tuy nhiên, do đơn vị không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất trúng đấu giá trên, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần ATK Việt làm việc và nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời triển khai thực hiện dự án tại khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ) tại tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Sau nhiều lần thông tin, liên lạc và đề nghị nộp tiền, tính đến thời điểm ngày 08/10/2019, Công ty Cổ phần ATK Việt vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất trúng đấu giá nêu trên.
Do Công ty Cổ phần ATK Việt không thực hiện trách nhiệm của người sử dụng đất quy định tại khoản 3, Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Ngày 15/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ). Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện các thủ tục về việc hủy kết quả trúng đấu giá, xử lý tiền đặt cọc theo quy định; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường quản lý khu đất, đồng thời đề xuất phương án sử dụng đất đối với khu đất nêu trên./.
Chi tiết Quyết định số 1939/QĐ-UBND tại đây

Tác giả bài viết: Văn Tuyến - Trung tâm Kỹ thuật TN&MT