Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2011

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Trong không khí tưng bừng chuẩn bị đón xuân Nhâm Thìn, ngày 09/10/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2011.
Dự Hội nghị có đồng chí Trần Nguyên, Bí thư Đảng bộ Sở TN&MT, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch Công đoàn Sở; Lãnh đạo các Đơn vị sự nghiệp, phòng chuyên môn, và toàn thể CBCCVC-LĐ thuộc Sở TN&MT.
 
http://sotnmt.backan.gov.vn/sotnmt/PublishingImages/2012/thang5/anh1.bmp
 Toàn cảnh Hội nghị
Trong năm 2011, toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, nước, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và môi trường; Công tác quản lý, sử dụng đất đai được chấn chỉnh, đi vào nề nếp và phát huy có hiệu quả; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, được các huyện, thị quan tâm thực hiện; hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật, hoàn thiện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được triển khai;
 Công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản được tăng cường. Các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giải toả các khu vực khai thác trái phép; Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, các ngành, các tổ chức và của các tầng lớp nhân dân được nâng lên một bước, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất; đến nay phần lớn các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất đều có hệ thống xử lý nước thải;
Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại được giải quyết đảm bảo đúng chế độ chính sách ngay từ cơ sở, từ đó không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, nguyên nhân là do các vụ việc kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho việc xác minh, thu thập chứng cứ, mặt khác do số lượng biên chế của phòng TNMT các huyện, thị xã chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
Bên cạnh công tác chuyên môn, cùng với sự giúp đỡ, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND-UBND, sự chỉ đạo kịp thời về nghiệp vụ của Bộ TN&MT, Sở TN&MT trong năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thu được nhiều kết quả: Tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường được Bộ TN&MT tặng Bằng khen “đã có thành tích tiêu biểu tham gia tổ chức các hoạt động ngày Môi trường thế giới và năm Quốc tế về rừng năm 2011”; Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen “đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ”; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba”; 02 cá nhân được Bộ TN&MT tặng Bằng khen; Có 43 CBCCVC đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 10 CBCCVC đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"; 02 cá nhân đề nghị Hội đồng TĐKT tỉnh công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; 21 Đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; 77 Đoàn viên Công đoàn xuất sắc; 09 đơn vị được công nhận đạt danh hiệu "Tập thể tiên tiến"; 03 đơn vị đề nghị Hội đồng TĐKT tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; Tập thể Sở Tài nguyên và môi trường đề nghị khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật, Hội đồng TĐKT tỉnh xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Kạn năm 2011; Tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Nhà nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba”.
Tiếp đó, Hội nghị thông qua Dự thảo Quy chế làm việc và Nhiệm vụ cụ thể của Sở năm 2012; Bổ sung quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy định nâng lương trước thời hạn; báo cáo Tổng kết các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012. Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở cũng đã trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh năm 2011 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc./.