Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Bắc kạn Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Bắc kạn Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
Chi tiết Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Bắc kạn Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 TẠI ĐÂY
BIỂU ĐÍNH KÈM BÁO CÁO