Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 v/v công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn