Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022

Tác giả bài viết: UBND tỉnh