Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì.