Thông báo số 203/TB-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Chi tiết Thông báo số 203/TB-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại đây

Nguồn tin: UBND tỉnh Bắc Kạn