Hướng dẫn tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến trên CSDL Quốc gia về dân cư trên hệ thống Một cửa điện tử

Hiện nay, hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa các cấp có tài khoản tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính có thể tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Để thuận tiện cho quá trình triển khai thực hiện, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đã ban hành Văn bản số 330/STTTT-CNTT-BCVT ngày 21/3/2023 về việc hướng dẫn việc tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống Một cửa điện tử.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, quán triệt đến tất cả công chức, viên chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính, mà trực tiếp hướng dẫn người dân khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tài liệu hướng dẫn Tại đây./.
ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TÂN DÂN TRIỂN KHAI
1.Tiếp nhận trực tiếp
- Bước 1: Khi công chức, viên chức thực hiện Tiếp nhận TTHC điền các thông tin bắt buộc (có dấu * đỏ) theo yêu cầu.
Để kiểm tra thông tin của chủ hồ sơ trên CSDL dân cư. Ta lựa chọn nút “Kiểm tra CSDL Dân cư” thìsẽ xuất hiện giao diện cho phép ta nhập đủ các thông tin để tra cứu.
Bước 2. Nhập các trường thông tin cơ bản để tìm kiếm xong ấn nút “Kiểm tra”
- Bước 3: Người dân đã xác thực được CSDL dân cư sẽ có các trường thông tin như hình dưới. Cán bộ tiếp nhận có thể cập nhật thông tin trên vào hồ sơ công dân nộp.

 

2.Tiếp nhận trực tuyến

  • Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua mạng đăng nhập tài khoản công vụ được cấp, chọn xem thông tin hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ chọn xem thông tin đơn
 

  • Bước 3: Cán bộ sau khi xem thông chọn → Hồ Sơ cần kiểm tra CSDLDC
​.
Bước 4: Tương tự như tiếp nhận trực tiếp cán bộ sau khi kiểm tra thông công dân nộp đã chính xác có thể cập nhật vào hồ sơ công dân.
PHẦN 2: ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA CỦA VIỄN THÔNG BẮC KẠN TRIỂN KHAI
1.Nộp hồ sơ trực tiếp:
Bước 1: Chọn tiếp nhận->Lĩnh vực->Thủ tục->Quy trình->Tiếp tục
Bước 2:Tại mục thông tin người nộp, bộ phận tiếp nhận nhập các trường thông tin: Họ và tên; CCCD/CMND; Ngày sinh và nhấn nút “Kiểm tra danh tính số
Bước 3: Sau khi nhấn nút “Kiểm tra danh tính số” các trường thông tin: Họ và tên; CCCD/CMND; Ngày sinh; Địa chỉ(Tỉnh,Quận/Huyện, Xã/Phường) được lấy tự động vào hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.


 

Tác giả bài viết: Minh Hiến - Văn phòng Sở