Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết

Tác giả bài viết: UBND tỉnh