Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi tường tỉnh Bắc Kạn TẠI ĐÂY