Công văn số 441/STNMT-VP ngày 22/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 441/STNMT-VP ngày 22/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất
Theo đó, Sự kiện Giờ Trái Đất (EH) là một hoạt động truyền thông thường niên được khởi xướng bởi Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và các Chính phủ với vấn đề biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Hành động tự nguyện này bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng, thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ và sẽ được tiếp nối bằng những hành động yêu Trái đất trong suốt thời gian tiếp theo. Hưởng ứng sự kiện này, ngày 20/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện như sau: 1. Các phòng chuyên môn, đơn vị - Tuyên truyền vận động sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2019; tự giác tắt đèn cũng như những thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong một giờ như: Đèn quảng cáo, khu vui chơi, biển hiệu quảng cáo ngoài trời..., nhằm sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu của toàn xã hội. Riêng đèn điện tại các khu vực quan trọng như: Trụ sở cơ quan, bảo vệ sẽ không tắt. - Thời gian tắt đèn: Từ 20h30' đến 21h30' ngày 30 tháng 3 năm 2019.

/uploads/news/2019_03/cv-441-stnmt-vp_1.pdf