Mời tham gia tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án

Thực hiện Văn bản số 950/UBND-NNTNMT ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2944/STNMT-MT ngày 21/12/2021. Nội dung Văn bản, UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập điều chỉnh dự án dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc Chi nhánh vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ chức năng và năng lực để thực hiện việc tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc Chi nhánh vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn mời các đơn vị tư vấn có chức năng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu trên.
 - Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký thực hiện (Văn bản và hồ sơ năng lực): Trước ngày 15/3/2022.
- Nơi nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 01 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết đề nghị liên hệ với bà Nguyễn Thị Yến, chuyên viên Văn phòng Sở, qua số điện thoại: 0983.080.555.

Công văn số 517/STNMT-VP, ngày 10/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Mời tham gia tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án 

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn