Quyết định 554/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Kéo Lạc Mò, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 Quyết định 554/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Kéo Lạc Mò, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( Trữ lượng tính đến tháng 01 năm 2016)
Tải văn bản tại đây

Nguồn tin: Văn phòng Sở TNMT