Quyết định số 90/QĐ-TTDVĐGTS ngày 23/8/2022 ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn