Thông báo giao lưu trực tuyến

Thông báo giao lưu trực tuyến
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa Sở TNMT với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Buổi giao lưu trực tuyến diễn ra vào ngày 04/6/2015. Thời gian nhận câu hỏi giao lưu bắt đầu từ ngày 29/5/2015 đến hết ngày 04/6/2015. Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tới toàn thế nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết và tham gia. Trân trọng!
+ Cổng Giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường:  http://gltt.monre.gov.vn
+ Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn: http://backan.monre.gov.vn

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn