Thông báo kế hoạch chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Nhà điều hành trạm than (cũ) do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

thông báo kế hoạch chuẩn bị đấu giá QSD đất

thông báo kế hoạch chuẩn bị đấu giá QSD đất

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Nhà điều hành trạm than (cũ) tại tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn do Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao quản lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn thông báo tới các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu sử dụng đất được biết để tiếp cận, chuẩn bị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
1. Thông tin về khu đất chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất:
1.1. Vị trí khu đất: Nằm bám trục đường Phùng Chí Kiên (Đoạn từ hết đất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý sửa chữa đường bộ 244 đến ngã ba đường Nguyễn Văn Tố). Địa chỉ khu đất tại tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
+ Phía Đông: Giáp đất ông Đinh Văn Hà;
+ Phía Tây: Giáp đường QL3;
+ Phía Nam: Giáp mương thoát nước;
     + Phía Bắc: Giáp đất UBND phường Phùng Chí Kiên.
2.2. Diện tích mặt bằng khu đất: 446m2
2.3. Mục đích: Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê với mục đích sử dụng đất là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ tại đô thị.
2.4. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
2.5. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.
2.6. Thời gian tổ chức đấu giá: Quý IV năm 2015.
2.7. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh.
2.  Điều kiện được tham gia đấu quyền sử dụng đất:
- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá và thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường;
- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất;
- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác;
- Có phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.
Đề nghị các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng phương án sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn trước ngày 30/10/2015 để Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá.
Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại CQ: 02813.871996; 02813.879268
 Hình ảnh khu đất:


 Nguồn tin: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn