Thông báo số 150/TB-STNMT ngày 10/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức

Thực hiện văn bản số 1315/UBND-NCPC ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 162-TB/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn;
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức được UBND tỉnh giao năm 2021 và số biên chế có mặt tại thời điểm hiện nay. Để đảm bảo kịp thời có biên chế đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có chủ trương tiếp nhận vào làm công chức với yêu cầu đáp ứng vị trí việc làm cụ thể như sau:
1. Nhu cầu tiếp nhận vào làm việc tại các phòng chuyên môn:
1.1. Văn phòng Sở:
- Vị trí dự tuyển: Chuyên viên hành chính một cửa
- Số lượng tiếp nhận: 01 người
- Điều kiện, tiêu chuẩn: Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo Khoa học môi trường, Quản lý đất đai; giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí cần tuyển; có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên trong lĩnh vực văn phòng, giải quyết thủ tục hành chính; đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.
1.2. Thanh tra Sở:
- Vị trí dự tuyển: Phó Chánh thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường
- Số lượng tiếp nhận: 01 người
- Điều kiện, tiêu chuẩn: Trình độ đại học trở lên; chuyên ngành đào tạo: Địa chính, Quản lý đất đai; lý luận chính trị: Trung cấp trở lên; giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí cần tuyển; có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý đất đai; đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.
1.3. Phòng Đất đai:
- Vị trí dự tuyển: Chuyên viên Quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai
- Số lượng tiếp nhận: 01 người
- Điều kiện, tiêu chuẩn: Trình độ đại học trở lên; chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai; giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí cần tuyển; có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý đất đai; đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.
2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào làm công chức
3. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2021.
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Sở), tổ 1 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 02093 878 902)
5. Thành phần hồ sơ gồm:
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ (nếu có);
- Các chứng chỉ bồi dưỡng: Ngoại ngữ; tin học; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
- Bản sao các quyết định:
+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 
+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì phô tô quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.
Thông báo này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn./.

Thông báo số 150/TB-STNMT ngày 10/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức