Thông báo số 151/TB-STNMT ngày 10/9/2021 về nhu cầu tiếp nhận công chức kế toán

THÔNG BÁO
Về nhu cầu tiếp nhận công chức kế toán
Thực hiện Văn bản số 2061/UBND-NCPC ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp nhận công chức, viên chức; Để đảm bảo kịp thời có biên chế đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có chủ trương tiếp nhận công chức kế toán đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cụ thể như sau:
1. Vị trí dự tuyển: Kế toán
2. Số lượng tiếp nhận: 01 người
3. Tiếp nhận vào làm việc: Văn phòng Sở
4. Điều kiện, tiêu chuẩn: Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo Kế toán; giữ ngạch chuyên viên trở lên, mã ngạch 06.031; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí cần tuyển; có chứng chỉ kế toán trưởng và kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
5. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
6. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2021.
7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Sở), tổ 1 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 02093 878 902)
8. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đồng ý của cơ quan quản lý công chức cho chuyển công tác gửi cơ quan đề nghị tiếp nhận;
- Đơn xin chuyển công tác của công chức;
- Bản sơ yếu lý lịch của cá nhân mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008;
- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ đào tạo;
- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác 03 năm gần nhất (tính đến thời điểm chuyển công tác) của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhận xét, đánh giá.
- Bản sao chứng thực các quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền;
- Phiếu khám sức khỏe của cá nhân do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong thời hạn 06 tháng.
 
Thông báo này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn./.

Thông báo số 151/TB-STNMT ngày 10/9/2021 về nhu cầu tiếp nhận công chức kế toán