22:59 EST Thứ bảy, 02/12/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 12


2 Hôm nay : 4145

chân váy Tháng hiện tại : 7945

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12718406

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Thông báo của Sở TN&MT

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn

Thứ ba - 18/05/2021 00:19
THÔNG BÁO
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết
 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn
 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 như sau:
I. DANH MỤC TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4
Danh mục TTHC cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: 43 TTHC (Có phụ lục kèm theo).
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Nộp hồ sơ.       
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau:
- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn
- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống bằng cách bấm chuột trái vào mục Đăng ký tại góc phải phía trên màn hình và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo).
- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản vừa đăng ký thành công.
- Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.
- Chọn mục: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Lựa chọn lĩnh vực cần yêu cầu giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (Theo danh mục thống kê tại Mục I Thông báo này).
- Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; Căn cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm.
- Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab "Hướng dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, hoàn thiện theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf.
- Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab "Thông tin hồ sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành phần hồ sơ tương ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có trách nhiệm xuất trình hồ sơ TTHC (bản gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu.
2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC.
Thực hiện tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản Sở Tài nguyên và Môi trường số tài khoản: 3712.2.1036130.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn.
Nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy TTHC và lựa chọn của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./.

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Công văn số       /STNMT-VP ngày      /5/2021 của Sở TN&MT)
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4
I Lĩnh vực đất đai    
1 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004   x
2 Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp   x
3 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu   x
4 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý   x
5 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu   x
6 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu   x
7 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất   x
8 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp   x
9 Cung cấp dữ liệu đất đai tại địa phương   x
II Lĩnh vực tổng hợp, đo đạc và bản đồ    
1 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ   x
2 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường   x
III Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm    
1 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   x
III Lĩnh vực Khoáng sản    
1 Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản   x
2 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.   x
3 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản   x
4 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản   x
5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản   x
IV Lĩnh vực Môi trường    
1 Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ   x
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học   x
3 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)   x
4 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường   x
5 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại   x
6 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại   x
7 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án   x
8 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường   x
9 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án   x
10 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐCP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)   x
11 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản   x
V Lĩnh vực tài nguyên nước    
1 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước   x
2 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành   x
3 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm   x
4 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm   x
5 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm   x
6 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác   x
7 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ   x
8 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ   x
9 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh   x
10 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi   x
11 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước   x
12 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất   x
VI Lĩnh vực khí tượng thủy văn    
1 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   x
2 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tương thủy văn   x
3 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   x
 

Chi tiết Thông báo số 73/TB-STNMT ngày 14/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe