11:30 ICT Thứ tư, 06/12/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 27


2 Hôm nay : 5887

chân váy Tháng hiện tại : 28122

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12738583

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Thông báo của Sở TN&MT

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thứ tư - 26/09/2018 08:01
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 85/HDDV ngày 20/9/2018 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (TMD) khu đất trụ sở Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ).
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:
- Vị trí khu đất:
+ Phía Đông giáp đường dân sinh và khu đất DNTN Cao Bắc;
+ Phía Tây giáp đường dân sinh và đường Thái Nguyên;
+ Phía Nam giáp đường Thái Nguyên và khu đất DNTN Cao Bắc;
+ Phía Bắc giáp đường dân sinh
- Diện tích mặt bằng khu đất: 1.426,6 m2.
- Địa chỉ: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Hình thể, kích thước: Hình thể và kích thước được mô tả chi tiết theo mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ) kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn.
Một số hình ảnh về khu đất đấu giá:
 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá
a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.
b) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn.
2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản
- Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường tầng 4 - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B Phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.
TT Danh mục, thông tin tài sản bán đấu giá Giá khởi điểm (VNĐ) Ghi chú
( Nơi có tài sản)
 1 - Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (TMD), diện tích 1,426,6m2.
- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ tại đô thị (điểm sơ chế, bảo quản, giới thiệu, tiêu thụ nông sản)
  - Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.
  - Thời hạn thuê đất: 50 năm.
(Có sơ đồ đất kèm theo)
   75.324.480      Tổ 10 Phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Bằng chữ: (Bảy mươi năm triệu ba trăm hai mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi đồng)
      (Mức giá khởi điểm trên là giá tối thiểu, để đấu giá quyền thuê đất của một năm.Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan (nếu có) người trúng đấu giá phải nộp theo quy định của pháp luật)
- Tiền đặt trước:  15.000.000đ    Bằng chữ: (Mười năm triệu đồng chẵn)
- Thời gian thu tiền đặt trước: Trong giờ hành chính 03 ngày, ngày 16/10/2018, 17/10/2018 đến 16h 30 phút 18/10/2018,
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Một triệu đồng chẵn)       
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá
Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DV đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (10/10/2018 và 11/10/2018).
Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Mục 3 thông báo này)
5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.
- Thời gian, đăng ký tham gia đấu giá,: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá trong giờ hành chính, từ ngày 24/9/2018 đến 17 h 00 ngày 11/10/2018.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.
- Thu tiền đặt trước trong 03 ngày 16/10, 17/10, đến 16h30 ngày 18/10/2018.
- Tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá nộp sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn số: 128000030856 tại ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.
Điều 6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá, khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá.
 1. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
 2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 3. Bước giá: 4.000.000đ/lần trả giá (Bốn triệu đồng chẵn)
 4. Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút
Điều 7. Đối tượng điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
a) Đối tượng được tham gia đấu giá:
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ tại đô thị (Điểm sơ chế, bảo quản, giới thiệu, tiêu thụ nông sản).
Ghi chú: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất;
- Không vi phạm quy định pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.
- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
- Có dự án đầu tư hoặc phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước đảm bảo điều kiện quy định trên và có nhu cầu đấu giá quyền thuê đất đều được phép đăng ký tham gia đấu giá.               
Những trường hợp sau không được tham gia đấu giá:
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
         - Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.
- Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để bán tài sản Nhà nước.
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
 - Người không thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.
d) Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:
- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản cung cấp (có đóng dấu của Trung tâm); trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá và thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.
- Chứng minh thư nhân dân, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
- Có dự án đầu tư hoặc phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giấy nộp tiền đặt trước (bản gốc) và phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.
- Có giấy chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp. Bản phô tô, khi đăng ký xuất trình bản gốc để đối chiếu).
- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá)
Ghi chú
- Về điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khách hàng sẽ được hướng dẫn chi tiết khi tham khảo hồ sơ tại Trung tâm đấu giá.
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thẩm định. Khi có kết quả thẩm định, Trung tâm Dịch vụ đấu giá sẽ thông báo lại cho khách hàng được biết có đủ điều kiện tham gia đấu giá hay không trước khi tổ chức phiên đấu giá 03 ngày làm việc.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790.                                             
 


Tác giả bài viết: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe