06:07 EDT Thứ tư, 17/08/2022

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


2 Hôm nay : 2185

chân váy Tháng hiện tại : 55643

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 9508989

Trang nhất » Thủ tục hành chính » - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh

BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng
5. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng .. trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài..
5. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Tên Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Trình tự thực hiện Bước1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, viết giao nhận và hẹn trả kết quả
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu thấy cần thiết), trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi chủ đầu tư để hoàn thiện.
Bước 4: Sau khi UBND tỉnh ký ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất tại thực địa cho Chủ đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất đối với tổ chức được UBND tỉnh  quyết định cho thuê đất (sau khi có Thông báo đơn giá thuê đất của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh), ký và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau khi Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính).
Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện chỉ đạo việc cập nhật biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thành phần, số lượng  hồ sơ Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn xin giao đất, thuê đất theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư (trường hợp xin giao đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm theo bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư, nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản phải có Giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật).
c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất của Sở Tài nguyên và Môi trường;
d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất (đối với những nơi đã có bản đồ địa chính) hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc Chủ đầu tư đề nghị trích đo địa chính thửa đất) kèm theo Sổ mục kê.
đ) Phương án trồng rừng thay thế được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận.
e) Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư của UBND cấp huyện.
f) Báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng đã hoàn thành của UBND cấp huyện nơi có đất.
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
Đối tượng áp dụng Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Kết quả - Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).
- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).
- Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất.
Lệ phí a) Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính:
- Tỷ lệ: 1/500:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 50,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 40,0đ/m2, mức thu thấp nhất  500.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 30,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.200.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.500.000đ/lần đo
- Tỷ lệ: 1/1000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 30,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 24,0đ/m2, mức thu thấp nhất  300.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 18,0đ/m2, mức thu thấp nhất 720.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 900.000đ/lần đo
- Tỷ lệ: 1/2000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 25,0đ/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất  250.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 15,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 10,0đ/m2, mức thu thấp nhất 750.000đ/ lần đo
- Tỷ lệ: 1/5000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 20,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 16,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 200.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 480.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 8,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000đ/lần đo
- Tỷ lệ: 1/10.000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 15,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 12,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 150.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 09,0đ/m2, mức thu thấp nhất 360.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 06,0đ/m2, mức thu thấp nhất 450.000đ/lần đo
Nghị quyết số 18/2013/NQ-HDND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:
+ Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 1.000.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với các mục đích khác: 500.000 đồng/hồ sơ
Nghị quyết số 18/2013/NQ-HDND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
c) Lệ phí Cấp giấy chứng nhận:
+ Cấp giấy chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000 đồng/giấy
Theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HDND ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Hợp đồng cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và trích lục bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
5. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng .. trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài..
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh
Gửi lên:
23/05/2017 04:07
Cập nhật:
23/05/2017 04:07
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
49.00 KB
Đã xem:
635
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe