13:37 EDT Thứ năm, 11/08/2022

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 29


2 Hôm nay : 4832

chân váy Tháng hiện tại : 37327

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 9490673

Trang nhất » Thủ tục hành chính » - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh

BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng
7. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tên Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Trình tự thực hiện Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ:
Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn (BPMCLT), vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
BPMCLT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ nhận và chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian: 01 ngày.
Bước 2. Giải quyết hồ sơ
Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét, nếu đủ điều kiện thì lập tờ trình kèm dự thảo và hồ sơ, chuyển BPMCLT, thời gian: 07 ngày làm việc
Văn phòng UBND tỉnh nhận hồ sơ từ BPMCLT chuyển đến, thẩm tra thủ tục, soạn thảo văn bản, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký và chuyển kết quả đến BPMCLT để trả cho người sử dụng đất, thời gian: 03 ngày làm việc
Bước 3. Trả kết quả:
 BPMCLT nhận và trả kết quả cho người sử dụng đất tại BPMCLT, thời gian 01 ngày.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn (BPMCLT), vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thành phần, số lượng  hồ sơ Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu 01 kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT;
b) Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh;
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
d) Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp GCN đầu tư; bản sao quyết định phê duyệt kèm Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư, do Chủ đầu tư tự thẩm định và phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với trường hợp phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, cấp GCN đầu tư thì Chủ đầu tư phải nộp Giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản không phải thu hồi đất theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật đất đai thì phải có Giấy phép khai tahcs khoáng sản của UBND tỉnh.
e) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường;
f) Phương án trồng rừng thay thế được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận.
 g) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc Chủ đầu tư yêu cầu trích đo địa chính kèm theo Sổ mục kê;
h) Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật, kèm theo bản sao biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
i) Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ phải có Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
Đối tượng áp dụng Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Kết quả Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Lệ phí a) Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính:
- Tỷ lệ: 1/500:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 50,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 40,0đ/m2, mức thu thấp nhất  500.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 30,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.200.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.500.000đ/lần đo
- Tỷ lệ: 1/1000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 30,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 24,0đ/m2, mức thu thấp nhất  300.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 18,0đ/m2, mức thu thấp nhất 720.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 900.000đ/lần đo
- Tỷ lệ: 1/2000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 25,0đ/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất  250.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 15,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 10,0đ/m2, mức thu thấp nhất 750.000đ/ lần đo
- Tỷ lệ: 1/5000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 20,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 16,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 200.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 480.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 8,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000đ/lần đo
- Tỷ lệ: 1/10.000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 15,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 12,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 150.000đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 09,0đ/m2, mức thu thấp nhất 360.000đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 06,0đ/m2, mức thu thấp nhất 450.000đ/lần đo
Nghị quyết số 18/2013/NQ-HDND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:
+ Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 1.000.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với các mục đích khác: 500.000 đồng/hồ sơ
Nghị quyết số 18/2013/NQ-HDND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
c) Lệ phí Cấp giấy chứng nhận:
+ Cấp giấy chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000 đồng/giấy
Theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HDND ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý  
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và trích lục bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
7. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh
Gửi lên:
23/05/2017 04:04
Cập nhật:
23/05/2017 04:04
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
34.00 KB
Đã xem:
610
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe