13:15 ICT Thứ năm, 11/08/2022

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 17


2 Hôm nay : 2470

chân váy Tháng hiện tại : 34848

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 9488194

Trang nhất » Thủ tục hành chính » - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh

BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng
8. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trường hợp công trình dự án chỉ có đất của tổ chức; cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài..)
8. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trường hợp công trình dự án chỉ có đất của tổ chức; cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn)
Tên Thủ tục Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trường hợp công trình dự án chỉ có đất của tổ chức; cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn)
Trình tự thực hiện Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ:
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn (BPMCLT), vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 BPMCLT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ nhận và chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian: 01 ngày.
Bước 2. Giải quyết hồ sơ
Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét, nếu đủ điều kiện thì lập tờ trình kèm dự thảo và hồ sơ, chuyển BPMCLT, thời gian: 07 ngày làm việc.
Văn phòng UBND tỉnh nhận hồ sơ từ BPMCLT chuyển đến, thẩm tra thủ tục, soạn thảo văn bản, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký và chuyển kết quả đến BPMCLT để trả cho người sử dụng đất, thời gian: 03 ngày làm việc.
Bước 3. Trả kết quả:
BPMCLT nhận và trả kết quả cho người sử dụng đất tại BPMCLT, thời gian 01 ngày.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa điểm tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn (BPMCLT), vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Thành phần, số lượng  hồ sơ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
a) Văn bản đề nghị thu hồi đất của tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng;
b) Thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền;
c) Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền;
d) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đã tiếp thu ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi) đã hoàn thiện đủ điều kiện phê duyệt;
đ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);
e) Trích lục bản đồ địa chính hoặc bản đồ trích đo địa chính đã được xác nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn, kèm theo sổ mục kê đất;
g) Danh sách các chủ sử dụng có đất bị thu hồi. Trong đó danh sách phải thể hiện được:
- Họ và tên, địa chỉ chủ sử dụng đất;
- Địa chỉ thửa đất thu hồi;
- Tổng diện tích phải thu hồi;
- Chi tiết diện tích, loại đất thu hồi, tờ bản đồ, số thửa, loại đất, nguồn gốc thửa đất bị thu hồi;
f) Trích Nghị quyết HĐND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt (nếu có).
Thời hạn giải quyết Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm tra; tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày.
Đối tượng áp dụng Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
Kết quả - Quyết định thu hồi đất.
- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.
Lệ phí Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)    Điều kiện lập hồ sơ đề nghị Nhà nước thu hồi đất:
- Các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 61, 62 Luật đất đai 2013.
- Dự án đầu tư cần thu hồi đất phải nằm trong danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua đối với trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật đất đai và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ phải có Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
 

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
8. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trường hợp công trình dự án chỉ có đất của tổ chức; cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài..)
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh
Gửi lên:
23/05/2017 15:03
Cập nhật:
23/05/2017 15:03
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
37.50 KB
Đã xem:
864
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe